KAI PAI

Code Image Product Name
70625175 PIE BACON & EGG (WRAPPED) 12CTN KAI PAI
7062513 PIE BACON & EGG UNBAGGED 12CTN KAI PAI
70625176 PIE BUTTER CHICKEN (WRAPPED) 12CTN KAI PAI
7062508 PIE BUTTER CHICKEN UNBAGGED 12CTN KAI PA
70625115 PIE CHICKEN & CORN (WRAPPED) 12CTN KAI PAI
7062509 PIE CHICKEN & CORN UNBAGGED 12CTN KAI PAI
70625190 PIE CHICKEN & MUSHROOM (WRAPPED) 12CTN
7062511 PIE CHICKEN & MUSHROOM UNBAGGED 12CTN KAI PAI
70625119 PIE CHICKEN LEEK & BACON (WRAPPED) 12CTN KAI PAI
70625169 PIE CHICKEN LEEK & BACON UNBAGGED 12CTN KAI PAI
70625112 PIE CHICKEN SATAY (WRAPPED) 12CTN KAI PAI
7062510 PIE CHICKEN SATAY UNBAGGED 12CTN KAI PAI
70625166 PIE GOAT UNBAGGED 12CTN KAI PAI
70625171 PIE GOURMET SEAFOOD UNBAGGED 12CTN KAI PAI
70625177 PIE LAMB & MINT (WRAPPED) 12CTN KAI PAI
7062516 PIE LAMB/MINT UNBAGGED 12CTN KAI PAI
70625178 PIE MINCE & CHEESE (WRAPPED) 12CTN KAI PAI
70625174 PIE MINCE & CHEESE GLUTEN FREE UNBAGGED 12CTN KAI PAI
7062502 PIE MINCE & CHEESE UNBAGGED 12CTN KAI PAI
7062501 PIE MINCE & GRAVY (UNBAGGED) 12CTN KAI PAI
70625188 PIE MINCE & GRAVY (WRAPPED) 12CTN KAI PAI
70625029 PIE MUTTON (UNBAGGED) 12CTN KAI PAI
70625116 PIE MUTTON (WRAPPED) 12CTN KAI PAI
70625118 PIE PORK BELLY (WRAPPED) 12CTN KAI PAI